Waar is Mesologie op gebaseerd?

Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar samenwerking tussen Reguliere en Complementaire geneeswijzen, waarin een goede samenwerking met Huisartsen, Osteopaten, Specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg voorop staat. In de therapie past de Mesoloog kennis uit zowel Reguliere als Traditionele Chinese geneeskundeAyurvedaHomeopathieOrthomoleculaire geneeskundeElectro Fysiologische Diagnostiek en Psychologie toe. Als de Mesoloog het nodig vindt, zal hij ook heel gericht doorverwijzen naar een andere behandelaar.

De Mesoloog kijkt of de voeding een belemmering vormt voor het welbevinden van de cliënt. Vanuit de oosterse visie kijkt hij waar de oorzaak van het probleem binnen zijn of haar systeem zou kunnen liggen. De Mesoloog kijkt vanuit de karakterstructuur om te zien wat de individueel afgestemde manier is om problemen op psycho-emotioneel niveau aan te pakken. Past deze manier wel bij die persoon? In de Mesologie wordt vanuit de Reguliere geneeskunde gekeken hoe deze problemen kunnen worden geïntegreerd binnen ons westerse denken.

De kracht van de Mesologie zit ‘m in het met verschillende ‘brillen’ kijken naar klachten waar mensen mee komen. De Mesologie werkt daarbij met Voeding- en leefstijladvies, gerichte doorverwijzingen, Reguliere geneeskundeTraditionele Chinese geneeskundeAyurvedaHomeopathieOrthomoleculaire geneeskundeElectro Fysiologische Diagnostiek en Psychologie, de inzet van natuurlijke middelen of, indien nodig, hulp bij het vinden van het juiste reguliere medicijn dat bij het individu past.

Wat zou zou kennis van de Westerse Reguliere Geneeskunde kunnen bijdragen aan de Mesologie?