Homeopathie

Weetje!

Homeopathie geneest een groter percentage ziektegevallen dan elke andere vorm van behandeling en is zonder twijfel veiliger en economischer ― Mahatma Gandhi

Homeopathie en Mesologie of Mesoloog

Wat is Homeopathie?

Homeopathie is een andere manier van genezen dan de reguliere geneeskunde. Homeopathie is een geneeswijze die is ontstaan in 1796 door de Duitse arts Samuel Hahnemann en is vooral gericht op het innemen van speciaal bereide middelen die het natuurlijke genezingsproces stimuleren. De middelen die gebruikt worden komen uit het planten, mineralen of dierenrijk en zijn niet toxisch en veilig.

Homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden “homoios” (gelijksoortig of overeenkomstig) en pathos (lijden of ziekte). Dat vormt de term “overeenkomstig lijden”. Dit houdt in dat een homeopathisch geneesmiddel geschikt is voor de behandeling van een ziekte wanneer dit middel dezelfde ziekteverschijnselen opwekt bij gezonde proefpersonen. Door het geven van een hele kleine hoeveelheid van die stof prikkelt men het lichaam om zichzelf te genezen. Een homeopaat zal dus zoeken naar een middel waarvan het geneesmiddelenbeeld het meest lijkt op het ziektebeeld van de patiënt.

De Homeopaat noteert nauwkeurig alle symptomen die hem opvallen. Ook betrekt hij hierbij de kenmerken en de (ziekte)geschiedenis van de individuele cliënt.

Een uitgangspunt van homeopathie is dat ieder individu een zelfregulerend en zelfgenezend vermogen heeft. In het geval van ziekte is deze vitale energie verstoord en zal het lichaam daarop reageren met het produceren van ziektesymptomen. Deze verstoring kan gebeuren door externe factoren, maar ook door erfelijke aanleg, stress of levenswijze.

Alle homeopathische middelen werken niet alleen lichamelijk, maar op de hele constitue, dus ook op de psyche en iemands persoonlijkheid. Een homeopatisch geneesmiddel geeft iemand de prikkel tot zelfherstel van eigen persoonlijk evenwicht.

Je hoeft niet in Homeopathie te geloven om de helende werking te ervaren. Ook als je er sceptisch tegenover staat kun je prima gebruik maken Homeopathische middelen, mits deze door een professional geadviseerd worden.

Welke onderdelen gebruikt de Mesoloog?

De mesoloog maakt in de behandeling regelmatig gebruik van homeopathische middelen, vaak in combinatie met andere middelen, zoals kruiden of vitaminen/mineralen.

 

Orthomoleculaire Geneeskunde –>