Electro Fysiologische Diagnostiek

Weetje!

Gezondheid is niet alleen maar de afwezigheid van ziekte. Het is ook een toestand van algemeen welbevinden. Ook vage klachten kunnen ons algemeen welbevinden verstoren en het opsporen van de oorzaak en die aanpakken draagt bij aan onze gezondheid.

EFD of Elektro Fysiologische Diagnostiek en Mesologie of Mesoloog

Wat is Electro Fysiologische Diagnostiek?

De Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD) is een meting van elektrische weerstanden van de huid op de acupunctuurpunten. De EFD meting van de acupunctuurpunten kan vergeleken met het maken van een ECG of EEG. De fysiologische structuur van het weefsel bij het acupunctuurpunt is anders dan die van het weefsel ernaast. Daardoor is de weerstand van de huid hier ook anders.

We krijgen dagelijks allerlei prikkels binnen, van buitenaf en van binnenuit. De reacties hierop vinden plaats in het Mesoderm. De reactie kan functioneel (gezond) zijn of disfunctioneel (ziek). De reacties in het Mesoderm worden meetbaar gemaakt door middel van Electro Fysiologische Diagnostiek. EFD meet de accupunctuurpunten in de huid op handen en voeten. Elk punt staat in relatie met een deel of functie van een orgaan. Bij stoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende acupunctuurpunt afwijken. Op die manier wordt de oorzaak van een klacht achterhaald.

Naast diagnose kan EFD ingezet worden om te zien of de gekozen therapie passend is. De reactie op homeopathische middelen, kruiden, vitaminen, voedingssupplementen en ook voeding wordt meteen zichtbaar.

In de EFD worden (zonder naalden) ongeveer 280 acupunctuurpunten op handen en voeten gemeten. Er wordt gebruik gemaakt van een zwakstroom-meetapparaat, een handelektrode en een meetgriffel. Acupunctuurpunten zijn waarneembare kleine kanaaltjes in het bindweefsel, die via de energiebanen in het lichaam (meridianen) in nauwe samenhang staan met orgaan- en weefselfuncties. De acupunctuurpunten hebben allen een empirisch vastgestelde normaalwaarde. Bij een orgaan-insufficiëntie verandert de elektrische weerstand van de bijbehorende acupunctuurpunten, terwijl deze bij personen met normale orgaanfuncties constant blijft. Deze waarden worden op een onderzoeksformulier cijfermatig vastgelegd. Uit deze cijfers kan afgeleid worden of er aanwijzing is voor overbelasting in orgaansystemen, stoorhaarden, toxiciteit of onstekingen en kunnen er causale ketens worden gevonden van niet goed verlopende processen die elkaar beīnvloeden.

Ook kunnen er met EFD diverse testen gedaan worden zoals het meten van opname en eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen en het meten en uittesten van hormonen en enzymen. Ook kan er gemeten worden of een gekozen middel de meetwaarden normaliseert en aldus in harmonie is met het lichaam. Zowel Complementaire als Reguliere medicatie kan zo apart en in combinatie uitgetest worden op zijn potentiële geneeskrachige effect op het organisme.

Welke onderdelen gebruikt de Mesoloog?

De mesoloog gebruikt EFD om een beeld te krijgen van het functioneren van diverse orgaan- en weefselsystemen en lichaamsprocessen. Ook checkt de Mesoloog of er eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen zijn. Hij test of de door hem gekozen medicatie in harmonie is met het lichaam, maar ook of de reguliere medicatie de harmonie niet verstoord (Stoppen van Reguliere medicatie gebeurt altijd in overleg met de arts).

Net zoals bij alle andere manieren van geneeskunde die de Mesoloog gebruikt, is het niet zo dat enkel de meetwaarden uit de EFD op zich kunnen leiden tot Mesologische diagnosestelling. Om tot een compleet beeld te komen zijn alle pijlers even belangrijk.