Wat is Mesologie?

Mesologie is een geneeswijze die relatief nieuw is in de gezondheidszorg. De naam Mesologie is afgeleid van het mesoderm, maar het woord ‘meso’ betekent ook midden. De Mesoloog ziet zichzelf als ‘middelaar’ tussen reguliere en alternatieve geneeskunst en wil daarin een brugfunctie vervullen Mesologie is dus een combinatie van verschillende alternatieve geneeswijzen met de reguliere geneeskunde. Daarom wordt Mesologie ook wel het reguliere alternatief genoemd.

De Mesoloog richt zich vooral op chronische ziekten of klachten, waarbij wordt gefocust op de oorzaak of disfunctie in het lichaam. De klachten onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, omdat hiermee de oorzaak nog niet is verdwenen. De patiënt wordt gedurende het onderzoek- en genezingsproces geholpen meer inzicht te krijgen in hoe zijn/haar lichaam werkt. De mesoloog heeft een brede kijk op de klacht(en) van de cliënt. Hierbij worden alle aspecten van de mens betrokken (lichamelijk, emotioneel, mentaal). De individualiteit van de mens staat voorop: geen mens is hetzelfde of reageert hetzelfde. Het is dus zaak om maatwerk te verrichten om het individuele evenwicht te herstellen.

Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeswijzen, waarin een goede samenwerking met huisartsen, osteopaten, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg voorop staat. In de therapie past de Mesoloog zowel Reguliere als Traditionele Chinese geneeskundeAyurvedaHomeopathieOrthomoleculaire geneeskundeElectro Fysiologische Diagnostiek en Psychologie toe. Als de Mesoloog het nodig vindt, zal hij ook heel gericht doorverwijzen naar een andere arts of specialist.