Complementaire of Reguliere Geneeskunde?

Er zijn veel verschillende meningen over de vraag wat er beter is;

‘Reguliere Geneeskunde’

of ‘Complementaire Geneeskunde’

Wat zou volgens jou beter zijn?

Hier lees je een aantal feiten:

  • Mindfulness, Osteopathie en EMDR behoorden voorheen tot de Complementaire Geneeskunde. Nu hun werking is aangetoond, bieden psychologen en ziekenhuizen deze therapieën als reguliere geneeskunde aan.
  • Het verschilt per land of een vorm van geneeskunde in de reguliere of alternatieve sector valt.
  • Je treft zowel in het reguliere als in het alternatieve circuit geslaagde en minder geslaagde therapeuten aan.
  • De reguliere zorg is onmisbaar.
  • Hoogopgeleiden – met een hbo- of wo-diploma – zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lager opgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling. (Bron: CBS)
  • Ook Huisartsen passen wel eens alternatieve geneeswijzen toe. (Bron: CBS)
  • Veel mensen denken dat er voor Complementaire geneeswijzen geen wetenschappelijke onderbouwing is en voor Reguliere geneeswijzen wel. Wanneer veel gebruikte reguliere therapieen en reguliere behandelvormen onder de loep worden genomen blijkt dat ongeveer 50% van die therapieen niet onderzocht is, en er slechts voor 13% duidelijk bewijs is dat een therapie effectief is. In de domeinen van diagnostiek, supportive care en prognostiek wordt al helemaal geen epidemiologisch onderzoek gedaan en daar is dan ook helemaal geen bewijs voor. (Bron: Yvo Smulders)
  • Wanneer ziekenhuizen die het heel goed doen, worden vergeleken met ziekenhuizen die het gewoon goed doen, dan blijkt dat de kwaliteitsverschillen zitten in zaken zoals: de kwaliteitsverbeteringscultuur, goede organisatie en betrokken mensen. (Bron: Yvo Smulders)

Is Complementaire geneeskunde gevaarlijk?

De vereniging van de Kwakzalverij maakt zich grote zorgen om de wildgroei van mensen die geneeskunde aanbieden zonder de benodigde medische achtergrond. En terecht! Er zijn absoluut ook therapeuten en artsen die behandelingen uitvoeren of therapieën voorschrijven die erg gevaarlijk kunnen zijn! Wat Mesologie anders maakt is juist dat we alle adviezen, therapieën en behandelingen die we geven willen verklaren vanuit ons Westers denken. Het moet te onderbouwen zijn. Mesologie is niet zweverig.

Toch heeft De vereniging tegen de Kwakzalverij ook een kritisch artikel geschreven over Mesologie. Één van de argumenten die zij voeren is dat Mesologie probeert om de Reguliere zorg te mijden of pretendeert afdoende kennis te hebben om dit indien nodig zelf toe te passen. Dit is gelukkig niet waar. Voor iedere behandeling geldt, dat het vermijden van reguliere geneeskunde ernstige schade kan brengen aan de gezondheid. Mesologen streven er dan ook naar om een goed overleg te hebben met Reguliere artsen en therapeuten en hun behandelingen te ondersteunen en aan te vullen.

Onlosmakelijk verbonden

Toch is Westerse Reguliere Geneeskunde niet zaligmakend. Elke vorm van geneeskunde die gebruikt wordt door de Mesoloog is volgens de visie van Mesologie niet afdoende. Niet op zichzelfstaand. Zo ook is reguliere Geneeskunde op zich niet voldoende. We zijn nooit uitgeleerd over het menselijk lichaam en de natuur. Hoe meer we leren, hoe meer we ontdekken dat er steeds meer is dat we (nog) niet begrijpen.

Dit erkennende zou het jammer zijn om de kennis die we wèl hebben te beperken door met maar één visie of ‘bril’ naar het leven en het lichaam te kijken. De Mesologie heeft als filosofie dat iedere vorm van geneeskunde als het ware slechts een onderdeel is. Alle onderdelen samen vormen een compleet geheel. Stel dat iemand je zou vragen welk onderdeel van je lichaam het beste is? Wat zou je dan zeggen? Misschien je ogen? Maar waar zouden je ogen zijn zonder je hoofd? Of misschien dan je handen? Maar waar zouden je handen zijn zonder armen? En waar zou dit alles zijn zonder onze hersenen?

Zo kun je ook de ene vorm van Geneeskunde niet loskoppelen van de andere. In mijn visie is een cliënt het meest gebaat met het samengaan van Reguliere en Complementaire geneeswijzen. Vandaar dat de Mesoloog belang hecht aan overleg en samenwerking met collega’s zowel uit de reguliere zorg als uit het complementaire veld. Westere en oosterse geneeskunde bevatten beiden kennis en kunde, die bijdragen aan de genezing. Wordt je door een arts of specialist behandeld, dan kan Mesologie daar aanvullend op werken. Klachten door bijwerkingen van medicatie kunnen zo worden verlicht. Onderzocht wordt of je tekorten aan voedingsstoffen heeft, mogelijk ook ontstaan door medicatiegebruik. De Mesoloog werkt samen met een gespecialiseerd apotheker, die je totale middelengebruik controleert.

Wat doet de Mesoloog dan?

De Mesoloog kan ook een preventief onderzoek uitvoeren, zodat je weet hoe het er met je gezondheid voorstaat. Je krijgt een voedings- en leeftstijladvies om klachten bijtijds te voorkomen. Zo nodig worden supplementen geadviseerd. En eventueel wordt je doorverwezen naar iemand in het Reguliere circuit.

Veel mensen, vastgelopen in de Reguliere geneeskunde, hebben toch baat gevonden in de Mesologie. Dat komt omdat Mesologie op een andere manier werkt en een volwaardige geneeskunst is, niet meer of minder, maar even waardevol als de reguliere geneeskunde.