Mesoderm

Definitie

Het Mesoderm is een weefsellaag in het embryo, waaruit zich later bindweefsel, de bloedvaten en de weefsels voor het afweersysteem van het menselijk lichaam ontwikkelen. Het Mesoderm vormt in het menselijk organisme als het ware een communicatienetwerk en vormt een belangrijke rol bij het zelfregulerend vermogen van het lichaam.

Mesoderm en Mesologie of Mesoloog

De naam Mesologie is afgeleid van het Mesoderm. Ieder mens wordt geboren met een zelfregulerend mechanisme, waardoor de mens in staat is de ziekte te overwinnen. Dit mechanisme bevindt zich in het Mesoderm. Al bij het embryo is het Mesoderm aanwezig als een weefsellaag. Uit het Mesoderm ontwikkelen zich later bindweefsel, de bloedvaten en de weefsels voor het afweersysteem van het menselijk lichaam.

We worden continu blootgesteld aan allerlei invloeden of prikkels. De invloeden kunnen van buiten komen, bijvoorbeeld: bacteriën, verwondingen en voeding. Maar deze prikkels kunnen ook van binnenuit komen, bijvoorbeeld: hormonen, vitaminen, mineralen, en de invloeden uit onze psyche. De reactie van een mens op zo’n prikkel vindt plaats in het Mesoderm. Ieder lichaam is uniek en reageert anders op prikkels. De reactie op de prikkel in het Mesoderm is bepalend voor het evenwicht (gezond/functioneel) of (ziek/dysfunctioneel). Faalt de reactie, dan ontstaat een (chronische) ziekte of klachtenpatroon. Het Mesoderm vormt in het menselijk organisme als het ware een communicatienetwerk. Het Mesoderm geeft dus bijzonder waardevolle informatie.

Door de ontdekking dat de zelfregulatie ook werkt op het Mesoderm, is de naam van de opleiding in 1996 omgedoopt in de Academie voor Mesologie.

De Mesoloog onderzoekt welke prikkels in het lichaam het evenwicht verstoren en tot klachten leiden. Het onderzoek en de behandeling zijn voornamelijk gericht op het Mesoderm. Vervolgens onderzoekt hij op welke manier de klachten verholpen kunnen worden.